Vendodhja
Sherbimi
Data
Shtrime Ora
Sherbimi
Vendodhja
Data
Shtrime
Ora
Emri
Mbiemri
Datelindja
Telefon
Mjeku

Shenim: Te dhenat tuaja mbahen konfidenciale nga spitali.

Nje konfirmim per prenotimin e vizites tuaj eshte derguar ne email-in tuaj.

Vizita juaj u prenotua.

Kur te mberrini tek spitali paraqituni tek recepsioni per te marre udhezimet e metejshme.

Pacienti
Sherbimi
Vendodhja
Data
Mjeku
Refernca e prenotimit
Pacienti
Sherbimi
Vendodhja
Data
Ora
Jo Po